E.U.R.E.K.A! Emancipirani:e i Ujedinjeni:e u Regenerativnoj Edukaciji za Klimatsku Akciju

Kako u našim zajednicama otvoriti prostor za zanimljive, uključive i akcijski orijentirane razgovore o klimatskim promjenama?

Kroz projekt EUREKA udruge Zelena tranzicija i Tatavaka žele stvoriti nove prostore za komunikaciju o klimatskim promjenama koje se tiču ljudi i interakcije ljudskog društva sa živim svijetom. Da bi se takvi prostori stvorili potrebni su novi edukativni procesi za učenje o procesima i posljedicama klimatskih promjena na ljude, našu planetu i cijeli živi svijet na njoj. Ti edukativni procesi su usmjereni na razvoj kritičkog i emancipirajućeg promišljanja uloge ljudi i živog svijeta na Zemlji, njihove interakcije i međuzavisnosti. Možda je adekvatnije reći, ljudske ovisnosti o mineralnom i živom svijetu za preživljavanje.

 • Koja je prava uloga čovjeka u biosferi i kako izvesti tranziciju s eksploatatorskog načina tretiranja biosfere ka skladnom suživotu unutar biosfere, zajedno sa svim ostalim elementima tog živog sustava?
 • Koja vrsta znanja je potrebna za takvu tranziciju?
 • Kako izvesti taj duhovni i svijetonazorski zaokret?
 • Koji izazovi se dešavaju na tom putu i kako se nositi s njima u vremenu i prostoru u kojem živimo?

Ovo su neka od pitanja na koja ovaj projekt želi, kroz istraživanje sa svim zainteresiranim pojedincima, dati svoj skromni doprinos i na taj način učestvovati u kreiranju novog narativa i svijesti o promjenama koje je bitno pokrenuti kako bi naša vrsta nastavila svoje postojanje na ovoj planeti.

Osnovni cilj ovog projekta je pokušaj stvaranja prostora za novu vrstu edukacije i edukativnih procesa u kojima je daleko bitnije sudjelovanje i prisutnost svih uključenih od samog sadržaja edukacije. Svi smo dio rješenja i problema, i svačije mišljenje i doprinos je važno da se iznese kako bi se stvorila zajednica svjesnih i odgovornih ljudi koji žele njegovati drugačiji odnos prema prirodi i živom svijetu.

Projekt traje dvije godine i prolazi kroz nekoliko faza: od interne edukacije i treninga za članove udruga Tatavaka i Zelena tranzicija, do dijeljenja iskustva radionice Klimatski kolaž s građanima, ekološkim organizacijama, predstavnicima medija i političkih stranaka, od rada s ekspertima za pitanja klime i komunikacije do kreiranja regionalne online škole koja će se baviti klimatskom krizom, od priručnika za klimatsku komunikaciju do predstavljanja radionice Freska ekološke renesanse koja nas upućuje na moguće odgovore na stanje klimatske krize kao simptoma dubinskog, sustavnog i generacijskog problema koji nas poziva da ga nadiđemo.

Ciljevi projekta:

 • poboljšati organizacijske vještine projektnih partnera kako bi bili sposobniji pridonijeti hitnosti rješavanja problema usmjerenih na klimatske promjene i srodna područja;
 • poboljšati komunikacijske i meke vještine partnera primjenjive u obraćanju javnosti po pitanju klimatskih promjena;
 • povećati svijest i razumijevanje građana, nevladinih organizacija i javnih institucija o složenosti i međusobnoj povezanosti različitih tema i problema koji su dio klimatskih promjena.

Glavne aktivnosti:

 • Javna prezentacija metode Klimatski kolaž i njezino uvođenje u lokalni kontekst Srbije
 • Treninzi razvoja komunikacijskih vještina projektnih partnera za obraćanje široj javnosti po pitanju klimatskih promjena
 • Online škola o klimatskim promjenama i održivosti
 • Uvod u metodu Freska ekološke renesanse i obuka za voditelje
 • Izrada Vodiča za edukatore o klimatskim promjenama

Glavni ishodi:

 • poboljšana organizacijska infrastruktura kao čvrsta osnova izgradnje kapaciteta projektnih partnera za pružanje visokokvalitetnog rada u području obrazovanja i komunikacije o klimatskim promjenama;
 • inovativni, strukturirani i standardizirani obrazovni programi projektnih partnera o klimatskim promjenama, prilagođeni lokalnom kontekstu;
 • poboljšane vještine projektnih partnera za učinkovito komuniciranje klimatske krize, prikupljanje informacija od polaznika programa i integraciju istih u nadogradnju programa projektnih partnera, stvaranje javnog prostora za sudjelovanje različitih dionika u procesu otkrivanja što je kriza klimatskih promjena i koja bi mogla biti njihova uloga u njoj;
 • proširena svijest građana/polaznika online škole o aspektima i problemima krize klimatskih promjena.
Nositelj projekta: Zelena Tranzicija
Partner: Udruga Tatavaka
Trajanje projekta: 31.12.2022. – 30.12.2024.

Projekt Emancipirani:e i Ujedinjeni:e u Regenerativnoj Edukaciji za Klimatsku Akciju (E.U.R.E.K.A!) sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+ KA2 u iznosu od 60.000,00 EUR.

DOGAĐANJA:

04. – 08.10.2023.

Kuda teče?

– radionica mapiranja, interpretiranja i stvaranja novih rješenja i narativa

Zlarin
20. – 22.10.2023.

Kako krajolik govori?

– radionica land arta i predavanja o mitologiji

Zlarin
04. – 05.11.2023.

Voda vodi

– ciklus predavanja i akcija

Zlarin
16. – 17.12.2023.

Kap po kap

– prezentacija rezultata projekta

Šibenik

Projekt na opisani način utjelovljuje vrijednosti održivosti, uključivosti i estetike koji dopiru do lokalne zajednice, Zlarinjana i Šibenčana, budeći njihove potencijale, kroz kontakt s vanjskim stručnjacima, dajući im prostor da pokažu svoje vlastitu ekspertizu na temu voda na otoku.

Nositelj projekta: Udruga Tatavaka
Partneri: Grad Šibenik
Turistička zajednica Zlarin
Trajanje projekta: 01.06.2023. – 31.12.2023.

Projekt DROPS – Design And Re-engagement of Public Water Sources on The Island of Zlarin EIT-ove zajednice za novi europski Bauhaus je podržan od strane Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske Unije.